Hopp til hovedinnholdet

Reglene for fravær på videregående skole

Skøyenåsen skole (ung.no)
10 PORSENT: Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, får du i utgangspunkt ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Offentlig og kvalitetssikret
Skøyenåsen skole (ung.no)
10 PORSENT: Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner som er nevnt under.
 • Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 % fravær i faget gjennom hele skoleåret.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

 

Fraværsgrense på 15 prosent for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende. Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Fraværsregelen står i forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd.

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd

 

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning
 • Deler av kjøreopplæringen
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Obligatorisk kjøreopplæring

Fra og med høsten 2019 er det vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

Fravær til sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø) til førerkort klasse B.

Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene kan du ikke unnta fra fraværsgrensen.

Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet.

Mye fravær?

Får du fri av skolen, lag avtaler med skolen om hvordan du skal kompensere for timene du er borte. Kanskje kan du gjøre skolearbeid over nettet, eller ha prøvene du går glipp av når du er tilbake igjen. Skolen skal legge til rette slik at du kan få karakter i alle fag. Det er likevel lurt å selv ta initiativ til å finne løsninger med skolen hvis du er mye borte.

 

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet. Ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn som ovenfor. Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid. Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager. For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti.

Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert (IV)» selv uten å bryte fraværsgrensa. Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du overskrider fraværsgrensen. Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. Du har da følgende muligheter:

 • Fortsette som elev: Forsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Fylkeskommunen vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.
 • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du her.
 • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert (IV)» fordi du har mer enn 10 % fravær. På halvårsvurdering er det ingen klagerett fordi karakteren ikke er endelig. Du kan derfor ikke klage formelt på at du får «Ikke vurdert» til halvårsvurderingen. Selv om du har fått «Ikke vurdert» i en halvårsvurdering, kan du likevel få standpunktkarakter hvis du holder deg innenfor fraværsgrensen på 10 prosent hele året under ett.

 

Skolen skal følge opp elevene og deres fravær

Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om fraværsgrensen, unntak, varsling og klagerett. Skolen skal varsle når det er fare for at en elev overskrider fraværsgrensen. Skolen skal følge opp elever som nærmer seg fraværsgrensen tett.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
17.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan får man legeerklæring når man er syk fra skolen?
Hei Det er mange som trenger legeerklæringer nå som det er så strenge fraværsregler.  Det er legen din som skal skrive legeerklæring når du e...
Hvor mange dager er 10% fravær? 
Hei! Den nye fraværsregelen på videregående skole handler om at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i fag for å kunne få vurdering i fage...
Når skal man skaffe legeerklæring og når må den leveres?
Hei jente (16) Når du er syk kan du få en legeerklæring av legen din. Da vil du få dokumentert fraværet, som ikke vil gå ut over den nye 10% fr...
10 % fraværsgrense per semester eller hele året?
Hei Takk for spørsmålet! Det er sannelig ikke rart du er forvirret, for dette er ikke enkelt! Første semester gjelder fraværsgrensen 10 % av tim...
Permisjon på videregående
Hei På videregående skole gis det ikke permisjon. Utgangspunktet er at alt fravær føres på vitnemålet, og det er ditt ansvar å kompensere for ...
Spørsmål om sykdom og legeerklæring. 
Hei Den nye 10%-fraværsregler gjør at en ikke (enkelt forklart) får karakter i et fag hvor man er borte mer en 10 %. Kan en dokumentere fraværet,...
Hvor mye kan jeg være borte i et fag med 5 timer?
Hei! Så fint at du er opptatt av fraværet ditt. I 1.termin vil det i et 5 timers fag være slik at 6,4 timer fravær utgjør 7 prosent fravær.9,2...
Hvor mye er 10% fravær?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer.  Vi har skrevet en god oversikt over de nye fraværsreglene i denne artikkelen.  Så ...
Kan man få gyldig fravær på grunn av begravelse?
Hei Jeg kondolerer! Få foreldrene dine til å skrive en bekreftelse om hvorfor du søker fri og lever denne til rektor. Det er vanlig å få fri til ...
Hvordan dokumenterer jeg fravær på grunn av depresjon?
Hei Takk for at du tar kontakt! Det er fint at du er tidlig ute med å finne løsninger slik at du ikke risikerer å komme over fraværsgrensen på 1...
Når blir kjøretimer gyldig fravær?
Hei Takk for din henvendelse! Forstår at dette er noe som engasjerer dere. Fra hvilken dato kjøretimer blir gyldig fravær har det ikke kommet n...
Vi har 4 ekstra skoledager i året!
Hei Takk for spørsmålet! Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. Kommunene...
Hvordan få legeerklæring for fravær?
Hei Du kan spørre om å få komme til hos en annen lege enn den som er fastlegen din. En har kun «rett på» å komme til fastlegen sin. Men om du ...
Har lite energi og sover veldig mye. Hva er galt?
Hei Takk for at du skriver til oss, jente 17 år.Det høres ut som du sover veldig mye uten å bli uthvilt noen gang. Du har lite med energi og føle...
Kan man få legeerklæring på annen måte enn oppmøte på legekontoret?
Hei Så kjedelig at du har blitt syk. 4 timer er jo langt for å komme til fastlegen sin, så kanskje du kan prøve å ringe til legekontoret og fork...
Hva skjer hvis du ikke får karakter i norsk 1. året på studiespesialisering?
Hei For å ha rett til inntak på vg2 er det et krav at alle fag på vg1 er fullført og bestått. Det er mulig å få inntak selv om du mangler kara...
Kommer karakterene fra første halvår til å ha noe å si?
Hei, og takk for spørsmål! Skolen skal sette karakterene basert på kompetansen du har ved avslutningen av faget. Dine endelige standpunktkaraktere...
Hvordan kan jeg få legeerklæring av legen for skolefravær?
Hei jente Det er ikke alltid sånn at vi orker å reise til legen for å få en legeerklæring når vi er syke, men generelt sett så har ikke vi leg...
Se alle