Hopp til hovedinnholdet

Viktig å tenkje på for utanlandsstudentar

skilt land (colourbox.com)
STUDERE I UTLANDET: Set deg godt inn i kva skulen tilbyr, kva rettar du har og kva kontraktvilkår som gjeld før du vel studiestad.

Som alltid er det avgjerande for eit vellukka studieår at ein set seg godt inn i kva skulen tilbyr, kva rettar du har og kva kontraktvilkår som gjeld før du vel studiestad. I utlandet må ein òg ta høgde for kulturelle og lovmessige skilnadar.

Offentlig og kvalitetssikret
skilt land (colourbox.com)
STUDERE I UTLANDET: Set deg godt inn i kva skulen tilbyr, kva rettar du har og kva kontraktvilkår som gjeld før du vel studiestad.

Kva tilbyr skulen?

 • Kva undervisning får du? Sjå nærare på undervisningstilbodet: talet på undervisningstimar, undervisningslokala, krav om sjølvstudium, oppfølging og rådgjeving frå lærar/rådgjevar, planlagde studieturar og kven som skal betale for desse.
 • Gir utdanninga rett til stønad frå Lånekassen eller andre finansieringsordningar?
 • Skaffar skulen bustad for utanlandsstudentar, eller lyt du finne bustad sjølv?
 • Kan utdanninga godkjennast i Noreg, og kan du byggje vidare på den andre plassar? Sjå heimesidene til NOKUT for informasjon om godkjenning av utanlandsk utdanning i Noreg.
 • Kva moglegheiter gir denne utdanninga i arbeidslivet? Sjå etterspurnad hos NAV, bransjen og erfaringar til tidligare studentar.
 • Kva meiner tidlegare studentar om studiestaden? Søk på internett etter tidlegare studentar sine erfaringar med skulen.
 • Kor lenge har skulen vore i drift og korleis er skulen sin økonomi? Dette kan påverke kor stabilt skuletilbodet er.

Kva kontraktvilkår gjeld?

Hugs at forbrukarbeskyttelsen og studentrettar kan vere på eit anna nivå enn i Noreg.

 • Kor mykje kostar skuletilbodet, og kva inkluderer dette?
 • Må du betale eit gebyr når du takkar ja til skuleplassen? Får du att pengane dersom du ombestemmer deg?
 • Kor mykje må du eventuelt betale dersom du trekk deg frå skulen før eller etter opptak?
 • Kva reglar gjeld dersom du blir sjuk?
 • Krev skulen at du seier opp plassen din skriftleg? – Vi anbefaler uansett at du seier opp skriftleg.
 • Hugs å ta vare på kontrakten og eventuelle kvitteringar når du betalar til skulen!

Overhald tidsfristane

 • Undersøk i god tid på førehand kva reglar som gjeld for visum og opphaldsløyve.
 • Hugs å takke ja til den skuleplassen du vil ha innan fristen.
 • Betal eventuelle skulepengar og eksamensavgift i tide.
 • Undersøk om du mistar skuleplassen dersom du ikkje møter første skuledag.
 • Hugs å melde deg opp i kurs eller fag, og til eksamen.
 • Når må du eventuelt seie opp skuleplassen for ikkje å betale for neste semester eller neste skuleår? - Hugs å seie opp innafor fristane!

Kontakt ANSA

Meir viktig informasjon for utanlandsstudentar finst på ANSA sine nettsider. Dei har også, mellom anna, erfaringsrapportar og kontaktpersonar i mange populære studieland.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål eller innspel kontakt Forbrukartilsynet gjennom nettsiden deres eller på telefon 23 400 600

Kilde:

Forbrukartilsynet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg ta årsstudium i utlandet?
Hei! Så spennende at du ønsker å studere i USA! Årstudium er i stor grad er et norskt fenomen. Men du kan enten ta førsteåret av en bachelor o...
Sesongkort til Liverpool.
Hei Det er dessverre lang ventetiid på å få kjøpt sesongkort til Anfield og Liverpools hjemmekamper. Les mer på hjemmesiden til LFC.YNWA! Hil...
Kan jeg ta psykologiutdanning i utlandet og bli autorisert psykolog i Norge?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Ja, det stemmer at det går an å ta psykologi i utlandet (og også ved å ta en bachelor i Norge først) og deret...
Lønner det seg å studere utenlands? Kan man få støtte av Nav når man er i utlandet?
Hei! Først vil jeg starte å svare på dine sprøsmål rundt det å studere utenlands: Å ta studiene utenlands pleier for mange å være en utroli...
Kan mamma og pappa nekte med å studere i utlandet fordi jeg har Asperger?
Hei Takk for at du skriver til oss! Så spennende det høres ut å studere i New York eller London! Det skjønner jeg godt at du vil. Du spør om fo...
Søke på Oxford men har 3 i matte - går det?
Hei! Jeg foreslår at du kontakter universitetet og hører. :) På sidene deres kan det se ut som at man, som norsk søker, må ha minst 5 i alle f...
Kan jeg ta et årsstudium i utlandet?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Og beklager sent svar. Dette går an! Det kan være en veldig god erfaring å være utenlands, så syns ikke du skal...
Kan jeg gå gå hele VGS i London
Hei! Takk for ditt spørsmål! Vi har dessverre ingen oversikt over videregående skoler i London. Det finnes heller ingen generelle utvekslingsordni...
Kan man utveksle på en utenlansk skole som høyskolen ikke har avtale med?
Hei. Det er til syvende og sist skolen som avgjør om utvekslingen din blir godkjent eller ikke. Derfor er det enklest å reise med avtaler som unive...
Kan jeg studere i utlandet? Kan jeg jobbe også?
Hei! Å studere i utlandet plerier å være ganske greit. Du kan enten utveksle vi et studiested i Norge eller søke direkte til universitet du ønsk...
Har han mulighet til å ha sin lærlingstid nede i England?
Hei, og takk for spørsmål!   Når det gjelder utenlandsmuligheter for elever på yrkesfag, så finnes i en del tilfeller muligheter til å ta del...
Vil studere i USA, men usikker på om jeg vil klare det
Hei, og takk for spørsmål! Det å studere utenlands er en kjempenyttig erfaring! Du må ikke glemme at du fremdeles har flere år på deg til å la...
Kan man være utvekslingsstudent 3. året?
Hei, og takk for spørsmål! Det er dessverre veldig vanskelig å få godkjent Vg3 i utlandet. Hvis man ikke får godkjent utenlandsåret av skolen h...
Kan jeg ta et årsstudium i Kiev/Moskva?
Hei jente 18 år,   Så kjekt at du vil studere i Kiev eller Moskva. Årsstudier er dessverre ikke så vanlig utenfor Norge, slik at løsningen for...
Se alle