Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer hvis du ikke fullfører alle fag?

Gutt på skolen (colourbox.com)

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag? Her kan du lese hva konsekvensen blir for deg og hvilke muligheter du har til å komme deg videre.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt på skolen (colourbox.com)

Etter vg1 og vg2

For å ha rett til inntak på vg2 må alle fag fra vg1 være fullført og bestått, inkludert eksamener. Hvis du er redd for at du skal stryke er det viktig at du får god veiledning i hva du kan gjøre for å bestå faget - og at du selv gjør en skikkelig arbeidsinnsats og jobber systematisk for å unngå stryk. Snakk med faglæreren din. Husk at læreren din også vil at du skal klare å bestå!

Det er mulig å få inntak selv om du har en stryk, hvis skolen vurderer at du har faglig kapasitet til å klare det neste året. Du stiller imidlertid svakere når du skal konkurrere om plass, fordi du formelt ikke har noen rett til inntak.

Hvis du likevel ikke får gå videre må du gjøre et omvalg eller gå på nytt.

Det vil variere fra fylke til fylke hvordan dette gjennomføres i praksis, så ta kontakt med skolen din eller med inntakskontoret i hjemfylket ditt for få klarhet i hva som skjer i ditt tilfelle.

Stryk på Vg3

Du vil dessverre ikke få vitnemål hvis du stryker på en eksamen på vg3, selv om du har en bestått standpunktkarakter i faget. Når du har tatt opp eksamen og bestått vil du få et ordinært vitnemål, men ikke et førstegangsvitnemål. Ett av kriteriene for å få førstegangsvitnemål er at man fullfører og består alle fag på normert (fastsatt) tid, som vanligvis er tre år. Hvis du stryker på en eksamen har du ikke fullført og vil ikke få vitnemål. En eventuell søknad til Samordna opptak vil bli stoppet.

Man får ikke rett til å gå et skoleår på nytt når man slutter etter en viss dato, eller hvis man fullfører uten å bestå alle fag. Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett resultater, og har ikke rett på mer opplæring i gratis offentlig videregående skole.

Fra vg2 til lærling

Du kan gjerne søke læreplass selv om du har strøket i et fag, så sant du finner en bedrift som vil ta deg inn på det grunnlaget. Men selv om du får læreplass må du ta opp og bestå faget før du kan gå opp til fagprøven.

Lilla strek

Dette gjelder for alle

Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt og/eller eksamen skal skolen gi deg mulighet til å gå opp til eksamen i faget som elev ved første anledning, vanligvis på høsten. Begge karakterene kommer på vitnemålet ditt. Hvis du takker nei, ikke møter eller stryker på nytt må du ta opp faget som privatist. Hvis du har fått karakteren IV (ikke vurdert) må du uansett ta faget som privatist. Det er kun eksamenskarakteren kommer på vitnemålet ditt.

Når du er trukket ut til eksamen i et fag, er eksamen nødt til å være bestått for at faget skal defineres som fullført - selv om du har en bestått standpunktkarakter. Du kan klage på eksamenskarakteren innen en gitt frist. Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt, men består eksamen, regnes faget som fullført selv om du strøk til standpunkt. Begge karakterene kommer på vitnemålet ditt. Hvis du har fått karakteren IV (ikke vurdert) i standpunkt vil en eventuell eksamenskarakter bli annullert (slettet) og du må uansett ta faget som privatist. Kun privatistkarakteren kommer på vitnemålet ditt.

Å ta et helt skoleår som privatist

Privatist er ikke en ordning man melder seg til, det er en måte å ta eksamen i enkeltfag på, uten opplæring. Du kan ikke være privatist i et fag du er elev i, så hvis du skal ta hele vg3 som privatist kan du ikke være elev på vg3 samtidig.

Som privatist tar du ansvar for alt selv. Vi anbefaler aldri noen som har rett på gratis opplæring i videregående skole å ta et helt skoleår som privatist, fordi det krever stor selvdisiplin og er ekstremt krevende. Du må selv skaffe seg oversikt over hvilke fag du må ha, pensum, eksamensform og hva som er lurt å forberede seg på, i tillegg til å lære seg pensum - i alle fag. Du må også skaffe bøker selv. Du får ingen veiledning, ingen tilbakemeldinger og ingen å sammenligne deg med underveis. I tillegg kan det bli veldig ensomt, for alle andre er jo på skolen.

For å få et godkjent vitnemål til slutt må du opp til eksamen i alle fag fra vg3, i noen fag til flere eksamener (f.eks. i norsk, som er to skriftlige og en muntlig eksamen). Prisen er 1000,- pr. eksamen. Vær klar over at selv om man tar noen fag før jul og noen før sommeren, er det vanskelig å få tatt alle fagene man skal i løpet av ett skoleår.

Rent formelt spiller det ingen rolle om du har tatt fag som privatist eller som elev når du skal søke høyere utdanning, så sant alt er bestått, du har en godkjent fagkombinasjon og har tatt alle fag på normert tid (3 år).

Bruk gjerne tid på å sette deg inn i læreplanene og eksamensformene, så du vet hva du eventuelt går til. Du finner dem på www.udir.no. Det er fylkeskommunen der du bor som har ansvaret for å utstede vitnemål når du er ferdig, ofte vil det bli delegert til din gamle skole.

Det finnes privatistskoler som hjelper til med oppmelding, pensum og annet praktisk, du kan sjekke hva som finnes lokalt. Men vær klar over at dette er private tilbud som koster en del penger.

 

Alt om det praktiske rundt det å melde seg opp som privatist finner du i artikkelen "Privatist".

Les mer-lupe

Å ta vgs på nytt - fra generell til fagutdannelse

Alle har rett på videregående utdanning, men bare én gang. Dersom du f.eks. har valgt et løp som gir generell studiekompetanse, har brukt opp din ungdomsrett på det - uansett om alt er bestått eller ikke. Det er dessverre ikke så enkelt å da ta en fagutdanning når du allerede har brukt opp ungdomsretten din, fordi slike utdanninger tilbys kun i videregående skole. Har du brukt opp ungdomsretten din, vil du heller ikke få voksenrett når du blir 25 år.

For å være kvalifisert for å bli lærling må man ha programfagene fra vg1 og vg2. Du trenger ikke å ta fellesfagene på nytt og du kan gjerne søke et nytt vg1, men du vil bli vurdert først etter at alle med ungdomsrett er tatt inn. Sjekk gjerne om du finner private skoler som tilbyr de programfagene du trenger. Du kan eventuelt ta programfagene som privatist, selv om det ikke nødvendigvis er så enkelt med praktiske fag.

Etter at du har tatt programfagene kan du bli lærling, vanlig læretid er 2 år. Du må selv skaffe deg læreplass. Lærebedrifter får mindre tilskudd for en lærling uten ungdomsrett, og det gir deg en ekstra utfordring. På den annen side er det noen som foretrekker voksne lærlinger.

Et annet alternativ er å ta fagbrev etter praksiskandidatordningen. Det får du ved å jobbe innen fagfeltet, istedenfor skole/lære. Du må selv skaffe deg relevant jobb.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve etter denne ordningen er at du må dokumentere 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen på Vg3 nivå (praksiskandidateksamen) før fagprøve kan avlegges. Fagopplæringen i fylket ditt kan gi deg mer informasjon om denne ordningen dersom det er aktuelt for deg.

Skrevet av:
Veiledningssenteret i Follo
Sist oppdatert:
21.02.2017
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Må man søke VGS hvert år?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Ja, det er sånn at du skal søke inntakt hvert år, gjennom VIGO 1.mars, og karakterene teller. For å ha rett til ...
Jeg sliter ordentlig med å bestå matte. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Dette var veldig leit å høre - det virker som at dette bekymrer og plager deg ordentlig, og at det går ordentlig u...
Hva skjer hvis jeg får stryk på eksamen?
Hei Så synd at du var så lite opplagt på eksamen.Hvis du får karakteren 1 på eksamen skal skolen gi deg mulighet til å gå opp til eksamen i fa...
Er det noe forskjell på 1 og stryk?
Hei Nei, det er det samme. Karakteren 1 er strykkarakter, det vil si ikke bestått. Karakteren 2 eller bedre er bestått. Nå til jul får du en hal...
Hva skjer hvis jeg stryker i et fag men består eksamen?
Hei Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt, men består eksamen, regnes faget som fullført selv om du strøk til standpunkt. Begge karakterene ...
Hva skjer hvis jeg stryker i matte?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer på dette. Her høres det ut som at det er best å snakke med kontaktlæreren din eller a...
Hva skjer om jeg får karakter 1 på mattetentamen?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Du er ikke alene om å syns at matte kan være vrient! Dette er det mange som deler din opplevelse med. Vi er fød...
Hva skjer hvis jeg stryker på tentamen?
Hei!   Takk for spørsmålet ditt!   Vi skjønner at du tenker på dette, men her bør du ta en prat med mattelæreren din slik at du får høre...
Hva skjer når man stryker i et fag på Vg2?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Hvis du stryker i et fag på eksamen på Vg2, får du en til mulighet for å ta eksamen i det faget på høsten. H...
Hvilke karakterer teller?
Hei Hvis du får karakteren 1 i standpunktkarakter i matematikk, men blir trukket ut til eksamen og består den, regnes faget likevel som fullført. ...
Hvilke karakterer kommer på vitnemålet etter Vg3, og hvordan føres fraværet?
Hei Takk for spørsmålet ditt! 1) Alle avsluttende fag fra alle tre årene på vgs kommer på vitnemålet ditt etter vg3, pluss alle eksamenskarak...
Jeg strøk på tverrfaglig eksamen igjen, hva betyr det?
Hei og beklager tregt svar Det er dessverre riktig.For å få et vitnemål med generell studiekompetanse basert på tre år på videregående skole (...
Kommer både 1P og 2P på vitnemålet?
Hei Ja, begge kommer på vitnemålet. Matematikk er et obligatorisk fellesfag på vg1 og på vg2 på Medier og kommunikasjon. Til sommeren er 1P avs...
Vil klassene i vg2 være de samme som i vg 1?
Hei Dersom du har valgt studiespesialisering på vgs vil du ha den samme kontaktklassen gjennom hele videregående. Man velger jo tross alt bare valg...
Teller alle karakterer fra Vg1 - Vg3 på vitnemålet? 
Hei.  Ja, du vil få vitnemål neste år. Vitnemålet ditt vil kun bestå av standpunkt- og eksamenskarakterer. Karakteren må være bestått når ...
Hva er konsekvensen hvis jeg er borte fra tentamen?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Er du borte fra skolen under viktige vurderingssituasjoner(for eksempel tentamen) kan det føre til lavere karakter ...
Hva skjer hvis du ikke får karakter i norsk 1. året på studiespesialisering?
Hei For å ha rett til inntak på vg2 er det et krav at alle fag på vg1 er fullført og bestått. Det er mulig å få inntak selv om du mangler kara...
Hva kan jeg gjøre med hverdagen hvis jeg slutter på VGS?
Hei. Takk for ditt spørsmål! Så fint du skriver til oss.  Du sier at du holder på å stryke i et fremmedspråkfag og at hvis ikke klarer det, v...
Hva må man ha i matte for å bestå faget på videregående?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  For å få godkjent vitnemål på vgs, må alle fag være fullført og bestått. Det brukes en karakterskala fra 1...
Se alle