Hopp til hovedinnholdet

Forbud mot kjønnslemlestelse i norsk lov

Norges lover
FORBUDT: Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov

Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter) er forbudt i Norge. Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes.

Offentlig og kvalitetssikret
Norges lover
FORBUDT: Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov

Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Man kan få skader for resten av livet av inngrepet og det er derfor forbudt i de fleste land.

Hvis du blir kjønnslemlestet i Norge, eller i utlandet mens du er bosatt i Norge, og foreldrene dine har utført eller medvirket til kjønnslemlestelsen, har foreldrene dine gjort noe ulovlig.

Foreldre har ikke lov å ta deg med

Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes. Det betyr blant annet at foreldre, eller andre, ikke har lov til å ta deg med til noen som skal gjennomføre kjønnslemlestelsen, verken i Norge eller i utlandet. Dette gjelder uansett om du selv ønsker det.

Loven forbyr også å gjenskape en tidligere kjønnslemlestelse. Det er altså ikke lov å sy igjen en kvinne som tidligere har vært gjensydd og så åpnet i forbindelse med fødsel.

Forbud mot kjønnslemlestelse

Forbud mot kjønnslemlestelse er i dag del av straffeloven § 284 og §285.

Du kan lese hele lovteksten til straffeloven (2005) § 284 og § 285 her

Loven forbyr alle typer av kjønnslemelsestelse begått i Norge, eller i utlandet av jenter/kvinner bosatt i Norge. Medvirkning til kjønnslemlestelse er også straffbart etter straffeloven § 15.

Loven skal beskytte jenter mot å bli kjønnslemlestet.

Avvergelsesplikten

Avvergelsesplikten i straffeloven § 284 påbyr mange offentlig og private ansatte, som for eksempel ansatte i barnehager, barnevernet, skoler og trossamfunn, å hindre at kjønnslemlestelse får skje.

Det betyr at når for eksempel lærere og barnehageansatte får vite at noen kan bli kjønnslemlestet, har de en lovbestemt plikt til å avverge at det blir gjennomført. Det kan de gjøre ved for eksempel å melde fra til barnevernstjenesten eller politiet. Dette gjelder selv om de til vanlig har taushetsplikt.

Opplysningsplikten

Kjønnslemlestelse er alvorlig omsorgssvikt. I tillegg til avvergelsesplikten kan offentlig og private ansatte også ha en lovpålagt plikt til å opplyse barnevernstjenesten om omsorgssvikt.

Etter barnevernloven § 6-4 skal de blant annet melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet. Det kan være i tilfeller hvor du selv risikerer å bli kjønnslemlestet, hvis du har søsken som risikerer å bli kjønnslemlestet, eller at du selv eller dine søsken har komplikasjoner uten at dere får nødvendig helsehjelp.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist
Sist oppdatert:
04.11.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor kalles det Kjønnslemlestelse på jenter og ikke på gutter
Hei Det er godt spørsmål du stiller. Tidligere ble det brukt begrepet omskjæring både for gutter og jenter. Omskjæring av gutter er ganske vanl...
Hvorfor dør jenta/kvinnen av voldtekt?
Hei jente 16 år.  Det er ikke så vanlig at jenter/kvinner dør av fysiske skader etter voldtekt i Norge. Det er mer vanlig i andre land. Da er det...
Jeg er kjønnslemlestet og vil gjerne "åpne" meg via operasjon.
Hei Fint at du kontaktet oss. Det er mange andre som også spør oss om dette. Ja, jenter/kvinner kan bli "åpnet" og få rekonstruert kjønnsorgane...
 Jeg er muslim, og har vansker om jeg skal omskjære meg eller ikke. 
Hei Så fint at du skriver til oss i ung om kvinnelig omskjæring.  Det er nok flere som lurer som deg, og det er derfor bra at vi kan informere lit...
Kan helsesøster spørre om noen har blitt omskåret?
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg kan forstå at du synes det var rart, og ubehagelig at helsesøster spurte deg om dette med oms...
Mamma vil at jeg skal omskjære meg.
Hei I Norge er omskjæring av jenter forbudt. Det er også straffbart om noen tvinger deg til å reise til annet land for å bli omskåret. Omskjæ...
Ble omskjært når jeg var 14 år og har fortsatt traumatiske minner fra operasjonen.
Hei, og takk for at du skriver til oss Du har opplevd å bli omskåret og at det gjorde veldig vondt. Det er bra at du nå sier ifra.  Det å få fo...