Hopp til hovedinnholdet

Hva sier loven om seksuelle overgrep?

Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Vi har samlet en oversikt over lovbestemmelser i straffeloven som omhandler seksuelle overgrep.

Offentlig og kvalitetssikret
Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Teksten i denne artikkelen i er i hovedsak hentet fra: dinutvei.no.

Straffeloven (§ 291) definerer voldtekt som

  • seksuell omgang ved vold eller truende atferd
  • seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
  • at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv

Alle disse formene for ufrivillig seksuell omgang kan dermed være voldtekt.

Straffeloven (§ 297) sier at:

Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Seksuell omgang

Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291 om voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser. Begrepet seksuell omgang defineres ikke i lovbestemmelsen. Rettspraksis (tidligere avgjørelser i de ulike domstolene) har imidlertid belyst hva som menes med seksuell omgang.

Begrepet seksuell omgang omfatter for det første samleie, som er definert i straffelovens § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. Seksuell omgang omfatter også alle former for masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen, og slikking av kjønnsorganer. Eksempel på en samleieliknende handling er en mann som gnir penis mot en kvinnes mage.

Seksuell omgang må skilles fra seksuell handling som regnes mindre alvorlig i straffeloven.

Seksuell handling omfatter i hovedsak beføling av bryster eller kjønnsorganer, rettet mot en annen person.

Seksuelt krenkende atferd er for eksempel blotting og anstøtelige bevegelser eller ordbruk mot en annen, men uten fysisk kontakt.

Det rammer også distribusjon av fotografier eller levende bilder på nett, der mottakeren er under 16 år eller ikke har samtykket i å motta slike bilder.

 

Hva menes med vold eller truende adferd

I § 291 brukes også begrepene vold og truende atferd. Voldsbegrepet skal forstås vidt. Det beror på de konkrete omstendighetene i saken hva som skal regnes som vold.

Typiske voldshandlinger kan være slag, kvelertak eller at gjerningspersonen presser den andre ned eller holder vedkommendes bein og armer. Det samme gjelder dersom den andre hindres i å komme seg unna. Det er ikke noe krav om at den andre må ha ytet motstand. Flere faktorer kan påvirke hvordan en handling oppfattes.

Ved vurderingen skal det legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år. Det kan også legges vekt på hvor handlingen har funnet sted, relasjonen mellom gjerningspersonen og fornærmede, og om fornærmede hadde særlig grunn til å frykte gjerningspersonen.

 

Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes

Den truende atferden kan være verbale trusler eller annen skremmende atferd. Trusselen kan også være rettet mot andre enn den fornærmede selv.

Også trusler mot personer som står fornærmede nær, rammes. Det er ikke nødvendig at trusselen går ut på å gjøre noe rettsstridig eller straffbart. Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes.

 

Hva betyr det å ha omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Det betyr at den som utsettes for overgrep er ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av bevisstløshet, søvn, overstadig beruselse, fysisk funksjonshemming eller lignende.

Dersom gjerningspersonen for eksempel doper ned, får til å sove eller forårsaker at den andre blir bevisstløs, ansees dette som like straffverdig som voldtekt i tradisjonell forstand.

Også her skal det ved vurderingen legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år.

> Se også uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

Denne delen av voldtektsbestemmelsen var et ønske fra lovgiver om å understreke at slike handlinger er like straffverdige som voldtekt i tradisjonell forstand.

 

> Incest - hva sier straffeloven

> Seksuell krenkende atferd og seksuell handling - hva sier straffeloven

> Uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

 

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres av:

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres i kapittel 26 i straffeloven. Aktuelle bestemmelser er:

Straffeloven § 295 omhandler seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende

Straffeloven § 296 omhandler seksuell omgang med innsatte i institusjon

Straffeloven § 299 omhandler voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 301 omhandler grov voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 302 omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 312, 313 og 314 omhandler incest og seksuell omgang med andre nærstående barn

Straffeloven § 304 omhandler seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 305 omhandler seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor barn under 16 år

Straffeloven § 306 omhandler avtale om møte med barn under 16 år for å begå seksuelt overgrep

Straffeloven § 309 omhandler kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Straffeloven § 317 omhandler pornografi

Straffeloven § 311 omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Straffeloven § 291-294 omhandler voldtekt

Straffeloven § 15 sier at medvirkning til overtredelse av straffebud er straffbart, når ikke annet er bestemt

Straffeloven § 292 og 300 definerer hva som regnes som voldtekt til samleie

Straffeloven § 307 stiller krav til aktsomhet om barnets alder.

 

Et barn kan ikke gi samtykke til seksuell omgang eller handling som fritar den voksne fra straffeskyld.

Skrevet av:
Dinutvei.no
Sist oppdatert:
11.12.2017
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

 Mamma lot meg stå naken i dusjen med henne og hun runket meg. Det var helt fantastisk, jeg sugde henne og vi hadde sex (med kondom). Vil gjøre det mer, men hva bør jeg gjøre?
Hei takk for at du kontakter Ung.no.  Du er under det vi i Norge kaller den seksuelle lavalder. Det vil si at det er forbudt for voksne å ha sex med...
Er poppers farlig og/eller ulovlig? Kan poppers påvises på narkotikatest?
Hei Poppers ble opprinnelig utviklet som en akutt hjertemedisin, da de utvider blodårene og dermed øker blodtilførselen til hjertemuskelen. Dette ...
Sex med farmor?
Hei Nei det er ikke lov selv om dere begge er over den seksuelle lavalder. Farmoren din har ikke lov til å ha sex med deg selv om dere begge er med p...
Stefaren min tar meg på puppene og tissen, og jeg liker det.
Hei jente 13 år! Tusen takk for din henvendelse til oss. Du skriver og forteller om hva du har opplevd med din stefar. Det din stefar gjør mot d...
Broren min runker når vi sover sammen på hytta, han har prøvd å kle av meg.
Hei Det er veldig fint at du spør om dette. Du har mange tanker om hva som er normalt og hva du opplever. Det er fint. Det er ikke greit det broren ...
Jeg ble voldtatt av romkameraten til broren min!
Kjære du Du har ingen skyld i dette i det hele tatt du. Du trenger ikke skamme deg. Det er mange lover som beskytter din rolle i denne saken. I føl...
13 år og ble voldtatt av tre eldre gutter! Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du deler denne overgreps-historien. Det er tabu å snakke om overgrep. Ja, gutter og menn blir også seksuelt misbrukt og de opplever...
Pappa tok meg på tissen og på puppene samtidig
Hei Det er veldig leit å høre at ingen tror på det du foreller! Det er ikke normalt at faren din skal ta på tissen og puppene dine. Det din far ...
Overgrep fra far
Hei jente 20 år Takk for din henvendelse til oss. Vi skjønner godt at du synes oppførselen til faren din er vanskelig å håndtere både den gang...
Voldtekt? Hva gjør jeg?
Hei Bra at du ikke er kjæreste med den gutten mer. Det er ikke greit at han ikke respekterte dine grenser. Det kan være vanskeligere å sette tydel...
Sex med læreren. Er det greit?
Hei Dette er absolutt ikke greit, og det læreren gjør er ulovlig. Læreren bør anmeldes, for det han gjør er ulovlig. Du skal ha en trygg skolehv...
Storebror tar tissen i rumpa mi
Hei gutt 13 Så fint at du skriver til oss. Cum betyr sæd, slik at det nok betyr å dumpe sæd. Det er ikke greit dersom storebroren din tar tisse...
Fetteren min får søsteren min på 8 til å smake på tissen sin. 
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung. Det er bra at du skriver til oss og forteller om dette. Jeg kan forstå at du synes det er vanskelig å sk...
Jeg ble voldtatt av en mann i skogen, men jeg vil ikke si det til noen.
Kjære du Det er veldig fint at du tok kontakt med oss. Vi skjønner din redsel! Du har ingen skyld. Har du chat, sms eller annet fra samtalene der...
Incest
Hei gutt 16 år. Takk for din henvendelse. Situasjonen du forklarer og vil ta videre kalles incest og er ulovlig. Det er ikke bra om du velger å t...
Lærer tatt på tissen til 15 år gammel gutt
Hei gutt 15 år Takk for at du skriver til oss om dette.                                                       Det at en ...
Jeg er sykt kåt på min mor!
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung.no. Det er ikke uvanlig at en kan fantasere og ønske sex med sine aller nærmeste, men det er helt forbudt...
Mamma runka meg og jeg syntes det var digg, er dette voldtekt?
Hei Takk for at du skriver til oss.Dette er ikke voldtekt, da dette var helt frivillig fra din side. Derimot kalles dette incest, noe som er forbudt...
Se alle