Hopp til hovedinnholdet

Regler for å gifte seg i utlandet

Par gifter seg
GYLDIG? Utlendingsmyndighetene bestemmer om ekteskapet er gyldig i Norge dersom noen søker om familiegjenforening.

Ekteskap som er inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge hvis:

  • En av partene ikke vil.
  • En av partene er under 18 år når de gifter seg.
  • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (stedfortrederekteskap og telefonekteskap).
  • En av partene allerede er gift.

Offentlig og kvalitetssikret
Par gifter seg
GYLDIG? Utlendingsmyndighetene bestemmer om ekteskapet er gyldig i Norge dersom noen søker om familiegjenforening.

De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at de har inngått ekteskapet.

Dersom folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk rett, for eksempel fordi en av partene var under 18 år på vigselstidspunktet, vil ekteskapet ikke bli godkjent og ikke registrert i folkeregisteret.

Last ned brosjyre om reglene.

I denne artikkelen kan du lese om regler for å gifte seg i Norge eller etter norsk rett i utlandet, for eksempel på en norsk ambassade.

Er ekteskapet gyldig i Norge?

Utlendingsmyndighetene bestemmer om ekteskapet er gyldig i Norge dersom noen søker om familiegjenforening (gjenforening med en person bosatt i Norge). Hvis utlendingsmyndighetene kommer frem til at det ikke er et gyldig ekteskap, for eksempel fordi ekteskapet ble inngått da en av partene var under 18 år, vil de ikke få familiegjenforening i Norge. Dermed får paret heller ikke mulighet til å bo sammen i Norge.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er alderen på vigselstidspunktet som er avgjørende, noe som medfører at det ikke hjelper å søke familiegjenforening etter at begge parter er fylt 18 år.

Fylkesmannen kan godkjenne ekteskapet i ettertid dersom det foreligger helt spesielle forhold.

Søknad om etterfølgende godkjenning av ekteskap sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Eksempel:

Nadia er norsk statsborger og bosatt i Norge. Hun er 16 år og det er ønsket at hun gifter seg med Marco som er bosatt i X-land.

De ønsker å gifte seg i X-land hvor ekteskapsalderen for jenter er 16 år. Hvis de gifter seg i X-land vil de ikke bli regnet som gift i Norge – heller ikke etter at Nadia fyller 18 år. Det vil bli praktiske problemer for paret at de blir ansett som gift i X-land, men ikke i Norge.

Marco vil ikke kunne få familiegjenforening på grunn av ekteskap med Nadia. De bestemmer seg for å vente med ekteskap til Nadia i hvert fall har fylt 18 år.

Om tvangsekteskap

Ekteskap skal inngåes av fri vilje. Ingen skal tvinges til ekteskap mot sin vilje. Dette er nedfelt i menneskerettighetene og følger også av norsk lov.

Straffbart med tvang

Det er straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap. Dette gjelder både psykisk og fysisk tvang.

Straff for dette er fengsel inntil 6 år, (jf. straffeloven § 253).

Også den som medvirker til tvangsekteskap kan straffes etter loven. Dette gjelder også når noen (norsk eller utenlandsk statsborger) har begått den straffbare handlingen i utlandet.

Eksempel:

Har for eksempel en far, bosatt i Norge, truet sin datter til å inngå ekteskap på en ferietur til opprinnelseslandet, vil dette også være straffbart.


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når kan en kan gifte seg lovlig her i Norge??
Hei Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år. Dersom noen under 18 år ønsker å gifte seg, må de ha samtykke fra den/de som har foreldr...
Kan jeg gifte meg med en kjæreste fra Thailand?
Hei Enten dere gifter dere i Norge eller i Thailand, så må dere følge norske regler for at ekteskapet skal bli godkjent. (Man må være 18 år for...
Hvor kan jeg gifte meg med en mann som ikke har oppholdstillatelse i Norge?
Hei Du har rett i at dere ikke kan gifte dere i Norge siden mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge. Her er dokumentasjonen som kreves for å kunn...
Kan jeg gifte meg med en utenlandsk kvinne slik at hun kan komme til Norge?
Hei   I Norge er det Utlendingsnemda som behandler og behandler slike saker i Norge. Du kan lese mer om hva som gjelder for utenlandske borgere som...
ønsker å gifte meg med en fra utlandet, men er utføretrygdet 
Hei Reglene er slik at for å få familiegjenforening (at den personen du har giftet deg med, får opphold i Norge), er det som hovedregel krav til...
14 år og vil gifte meg med fetter på 21 år
Hei I Norge må man være 18 år for å gifte seg. Denne loven gjelder også dersom du, som bor i Norge, drar til utlandet for å gifte deg. Det er d...
Jeg skal tvangsgiftes. Hvem kan hjelpe meg?
Hei! Takk for at du tar kontakt med oss!Det er veldig bra at du ber om hjelp tidlig, for da er det lettere å få god hjelp. Å tvinge noen til å gi...
Hva kan jeg gjøre både for meg alle de andre muslimske jentene at du får gifte seg med hvem de vil
Hei   Takk for henvendelsen din. Det er fint at du er opptatt av muslimske jenters situasjon og vil hjelpe de som blir tvunget til å gifte seg mot...
Flytte til USA et par år - mister jeg rettighetene mine i Norge?
Hei Takk for at du skriver til oss.Du mister ikke rettighetene dine i Norge (medlemskap i folketrygden) fordi du gifter deg med en amerikaner. Det er...
Jeg er en jente på 17 år som er folovet med en tyrker som bor i Tyrkia. Vi skal gifte oss i Tyrkia når jeg fyller 18 år.
Hei! Her er det flere ting som spiller inn, så dette kan vi dessverre ikke gi deg noe enkelt svar på. Vi anbefaler deg å kontakte Utlendingsdire...
Jeg har en veninne på 18, snart 19 år. Hun er utenlandsk og har veldig streng mor og lever et veldig "lukket" liv.
Hei Så fint at du har tatt kontakt og ønsker å hjelpe venninnen din. Venninnen din er heldig som har en venn som deg som både ser hva hun sliter ...
Har byttet navn - skal ut og reise
Hei Jeg forstår det slik at du har endret navnet ditt, og at du nå skal ut å fly. I passet ditt er det ditt gamle navn som står.   Så lenge ...
Spm. om visum
Hei Jeg kjenner ikke til reglene i Romania, og kan ikke svare/bekrefte om vedkommende ved å gifte seg meg deg, vil få endret student oppholdstillat...
Hvordan er reglene for å gifte seg i UAE? 
Hei Jeg kjenner ikke til reglene eller dokumentasjonskravene for å gifte seg i UAE (De forente arabiske emirater). I mange land vil du måtte ha en ...
Vil ekteskapet jeg inngikk i mitt hjemland bli godkjent her i Norge når min kone den gang var 17 år?
Hei En hovedregel når det gjelder ekteskap som er inngått i utlandet, er at dersom ekteskapet er gyldig inngått i det aktuelle landet så vil dere...
Vil gifte meg med en jente på 17
Hei   Det er gledelig når man finner kjærligheten og bestemmer seg for å ta vare på den og etablere nærere forhold til den man elsker. Først ...
Hvor gammel må man være for og gifte seg i Kina
Hei Ekteskap som er inngått i utlandet vil IKKE være gyldig i Norge hvis:En av partene er under 18 år når de gifter seg. Vi har ellers ikke info...
Vil flytte til USA, hvordan blir det da med kjønnsbekreftende behandling?
Hei Så fint du tar kontakt! Vi kan dessverre ikke svare på hvordan reglene er for å bosette seg og gifte seg i USA. Reglene vil kunne være forsk...
Se alle