Hopp til hovedinnholdet

Lover og regler - Tvangsekteskap

paragrafer (colourbox.com)

Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter.

Offentlig og kvalitetssikret
paragrafer (colourbox.com)

I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. Slik tvang kan innebære bruk av vold, frihetsberøvelse, psykisk press m.m..

Straffen for å tvinge noen til å inngå ekteskap er fengsel i inntil seks år. Dette følger av straffeloven § 253.

Det er offentlig påtale i tvangsekteskapssaker. Det innebærer at påtalemyndigheten (politiet) kan reise straffesak selv uten at den fornærmede har bedt om det.

Straffbart å medvirke

Etter straffeloven er det også straff for den som ved å forlede eller på annen måte medvirker til at en person reiser til et annet land enn der personen er bosatt, med forsett om at personen der vil bli utsatt for et tvangsekteskap.

Ikke lov å gifte seg med noen under 16 år

Det er også straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år, ifølge straffeloven § 262. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og vedkommende har tilknytning til Norge. Straffen er fengsel i inntil 3 år.

I barneloven § 30a fremgår at en avtale foreldre eller eventuelt andre (for eksempel søsken) gjør om ekteskap på vegne av et barn ikke er rettslig bindende.

Se film om tvangsekteskap

Ekteskap inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og:

  • En av partene var under 18 år når de giftet seg.
  • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen.
  • En av partene allerede var gift.

Dette følger av ekteskapsloven § 18 a. Et hovedformål med lovbestemmelsen er å forhindre at personer bosatt i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise utenlands og inngå ekteskap der.

Da loven ble endret i 2007 ble det laget en brosjyre om de viktigste endringene. Denne er oversatt til engelsk, somali, sorani, arabisk og urdu. Les brosjyren her.

Link til viktige bestemmelser:

Barneloven § 30a

Ekteskapsloven § 1a

ekteskapsloven § 18a

straffeloven § 253

straffeloven § 262

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
20.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hodet mitt er fylt med kaos på grunn av skole og familie.
Hei Jente 17 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Slik jeg forstår det du skriver så er du ikke med andre ungdommer på fritiden da du blir nek...
Hvilke land er tvangsekteskap og arrangert ekteskap vanlig? Og hvilke land er det lovlig?
Hei Det er et vanskelig spørsmå du har sendt ung.no, men jeg skal prøve å svare så godt jeg kan på det du lurer på. Arrangert ekteskap er sv...
Gutt lurer på om han får lov til å tvinge noen til å gifte seg
Hei Svaret på spørsmålet ditt er at du ikke har lov til å tvinge noen til å gifte seg med deg uansett hvor i verden du er. Hvis du gjør noe som...
Hvem skal jeg fortelle om tvangsekteskap
Hei Jente 14 år Takk for at du kontakter ung.noÅ tvinge noen til å gifte seg er veldig alvorlig og forbudt i Norge. Du bør absolutt si ifra til e...
Vi har sex, men har ikke lov til det.
Hei Takk for at du skriver inn til ung.no. Du beskriver en vanskelig situasjon som ikke er lett å gjøre noe direkte med via et svar her.  Hvis d...
Jeg bekymrer meg veldig mye om bryllupsnatten min
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til ung.no. Du er redd for at du har mistet jomfruhinnen grunnet tampongbruk. Et annet ord for jomfruhinn...
Redd for å bli giftet bort
Hei Hvis du er redd for å bli giftet bort, bør du ta kontakt med noen voksne som kan hjelpe deg. Du kan ta kontakt med rådgiver, lærer eller hels...
Jeg bli stalket av fetteren min - er det mulig med kontaktforbud?
Hei Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for deg. Bestemmelsen om besøksforbud står i straffeprosessloven § 222a. Ifølge denne bestem...
Gutt 13 år opprinnelig fra Afghanistan. Gift med kvinne 42 år
Hei Takk for e-post. Du sier at du er 13 år. I Norge er det ikke lov til å gifte seg hvis man er under 18 år. Dette ekteskapet er altså ikke gyl...
Er det tvangsekteskap hvis en gutt sier ja til forlovelse mot sin vilje? 
Hei Jeg er glad for at du tar kontakt slik at du slipper å sitte alene med tankene dine. Vi vet at mange gutter sliter med samme problemstilling so...
Jente 17 år ønsker ikke å gifte seg om fire måneder. Er usikker på sex og samliv og ønsker en samtalepartner.
Hei jente 17 år. Så fint at du tar kontakt for å få råd. Ut i fra det du skriver virker det som du er i en vanskelig situasjon nå. Du skrive...
Ble bedt om å signere på et papir om at de ikke skal omskjære jenter. 
Hei Omskjæring av jenter og tvangesekteskap er forbudt i Norge. Jeg kjenner ikke til det konkrete skrivet du forteller om, men jeg antar at hensikt...
Jeg er ikke i Norge nå. Blir jeg kastet ut av huset jeg bor i har jeg på en måte mistet livet.
Hei Gutt 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du skriver at du er i utlandet. Jeg forstår ut fra det du skriver at du står i fare for å bli k...
Må gifte seg med kusina si
Hei Takk for e-post.  Jeg regner med at du vet at man har rett til å velge hvem man vil gifte seg med. Å tvinge eller presse noen til å gifte s...
Jeg skal tvangsgiftes. Hvem kan hjelpe meg?
Hei! Takk for at du tar kontakt med oss!Det er veldig bra at du ber om hjelp tidlig, for da er det lettere å få god hjelp. Å tvinge noen til å gi...
Kan en muslimsk jente gifte seg med en kristen mann?
Hei Hei og takk for at du skriver til ung.no.  I Norge har alle personer lov til å velge sin egen ektefelle, uavhengig av religion. Det er ikke lo...
Jeg er redd for at jeg blir tvangsgiftet. Jeg vil gifte meg for kjærlighet men får ikke treffe gutter, hva gjør jeg?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Er du reelt redd for at du blir tvangsgiftet er det viktig at du oppsøker hjelp. Tvangsgifte er ulovlig ...
Jeg blir slått hjemme og er redd for å bli giftet bort, kan jeg bare dra hjemmefra uten at de finner ut hvor jeg er?
Hei jente 15 og takk for at du skriver til oss! Det du beskriver å bli utsatt for hjemme er både svært alvorlig og også straffbart: Alle former f...
Har noen blitt straffet for å tvinge unge til tvangsekteskap i Norge?
Hei Hei og takk for at du skriver til ung.no.  Du stiller et godt og viktig spørsmål. I Norge er arrangert ekteskap lovlig, mens tvangsekteskap ...
Hva er fordelene med tvangsekteskap?
Hei Først og fremst vil jeg understreke forskjellen mellom et arrangert ekteskap og et tvangsekteskap. Arrangerte ekteskap, hvis det er frivillig og...
Se alle