Hopp til hovedinnholdet

Har du blitt truet eller tvunget til å gifte deg?

Jente står foran en vegg og holder en bamse (colourbox.com)
HJELP: Det er mange som kan hjelpe deg dersom du blir presset til å gifte deg mot din vilje.

Tvangsekteskap er forbudt i Norge. Hvis du ikke ønsker å gifte deg og opplever at du ikke kan nekte, er det snakk om tvangsekteskap.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente står foran en vegg og holder en bamse (colourbox.com)
HJELP: Det er mange som kan hjelpe deg dersom du blir presset til å gifte deg mot din vilje.

Tvangsekteskap handler ikke bare om fysisk vold, men ofte om psykisk press.

Foreldre kan si at det er din skyld hvis andre i familien blir lei seg, eller hvis familien mister anseelse og ære. Kanskje foreldrene dine maser, og du tenker at det er enklest å gjøre som de sier?

Noen truer med at barna vil bli utstøtt fra familien hvis de ikke hører på foreldrene. Dette kan gi dårlig samvittighet og gjøre deg redd, og er en alvorlig form for psykisk press.

Få oppløst tvangsekteskap

Har du allerede blitt utsatt for tvangsekteskap, kan du også få hjelp. Ekteskap inngått under tvang er ulovlig i Norge og kan bli kjent ugyldig.

Hvis du har blitt tvunget til å inngå ekteskap, kan du reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig eller få direkte skilsmisse (uten separasjonstid).

Det er viktig å være klar over at et søksmål for å gjøre ekteskapet ugyldig, må reises innen bestemte frister: For det første må du reise søksmål innen seks måneder etter at du har blitt fri fra tvangen.

For det andre må du reise søksmålet innen fem år etter at ekteskapet er inngått.

Du kan lese mer om dette på Bufdir sine sider .


Se IMDI kampanjefilm om tvangsekteskap:

Hvor kan du få hjelp?

Under følger en oversikt over hvor du kan få få hjelp. Her er det mye informasjon. Det kan være lurt å be om hjelp fra noen du stoler på om du synes det er vanskelig å lese eller forstå.

Alle som har spørsmål knyttet til æresrelatert vold og tvangsekteskap kan ringe Røde Kors-telefonen. Det betyr at du kan ringe dersom du er bekymret for din egen situasjon eller for noen du kjenner, men også dersom du bare lurer på noe eller trenger bakgrunnsmateriale til for eksempel en skoleoppgave.

Informasjonstelefonen har telefonnummer 815 55 201, og er bemannet hverdager mellom kl. 9 og 16. Røde Kors-telefonen har taushetsplikt, man kan henvende seg anonymt og man kan ringe uansett hvor i landet man bor.

Dette kan Røde Kors-telefonen hjelpe deg med:

 • Gi råd og hjelpe med å finne ulike alternative løsninger
 • Informere om rettigheter og plikter
 • Bistå med å etablere kontakt med andre hjelpesystem, både i inn- og utland
 • Bistå med å finne en boligløsning
 • Ha oppfølgingssamtaler
 • Bistå med dialog innad i familien, på dine premisser

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en nasjonal informasjonstelefon som har som oppgave å gi informasjon om forhold knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, med et særlig mål om å nå barn under 18 år og det offentlige hjelpeapparatet. Les mer på http://www.rodekors.no/tvangsekteskap.

Skolen har plikt til å hjelpe deg hvis du er redd for å bli utsatt for tvangsekteskap, og skolen har plikt til å beskytte deg overfor dem/det du er engstelig for.

Ta kontakt med en du har tillit til: kontaktlærer, lærer, rektor, helsesykepleier, rådgiver eller andre. Har din skole en minoritetsrådgiver, ta kontakt med ham eller henne! Minoritetsrådgiverne har spesiell kunnskap om tvangsekteskap og vet hvordan de skal hjelpe deg.

Vær åpen og gi skolen korrekt informasjon. Skolen har taushetsplikt, men også plikt til å melde fra hvis det blir begått ulovligheter, men aldri uten at du blir forberedt på hva som skjer.

Hvis du er redd for at noe skal skje mens du er på ferie i utlandet, er det viktig å snakke med noen voksne om dette før du eventuelt reiser. Kanskje er det for farlig for deg å reise? Særlig dersom du er under 18 år er det vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg i utlandet. Det er tryggest å få hjelp her i Norge slik at du kan slippe å dra.

Minoritetsrådgiver på skolen eller andre voksne kan hjelpe deg til å vurdere om du kan bli utsatt for tvangsekteskap eller annet under en feriereise.

Dersom du likevel ønsker å dra er det lurt å la skole, barnevern eller politi beholde en kopi av passet ditt. Sørg for at noen på skolen har ditt telefonnummer eller adressen dit du skal. Bli også enig med noen på skolen om at skolen kontakter deg hvis du ikke er tilbake innen skolestart eller et annet avtalt tidspunkt.

Alle skoler har rådgivere som skal hjelpe elever som trenger råd og veiledning eller har det vanskelig. Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn.

Du kan snakke med minoritetsrådgiverne om hva som helst som du har behov for. Minoritetsrådgiveren har taushetsplikt, som betyr at han / hun ikke forteller det dere snakker om videre til andre.

Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten selv hjelpe deg, eller skaffe deg hjelp fra andre.

De samarbeider tett med blant andre:

 • andre rådgivere på skolen
 • andre minoritetsrådgivere
 • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • oppfølgingstjenesten
 • barnevernet
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Integreringsrådgivere ved utvalgte ambassader
 • frivillige organisasjoner

Per februar 2016 arbeider minoritetsrådgiverne ved følgende skoler:

 • Oslo: Bjørnholt vgs, Etterstad vgs, Hellerud vgs, Holtet vgs, Nydalen vgs, Oslo handelsgymnasium, Sofienberg vgs, Kuben vgs, Ulsrud vgs, Rommen skole, Fyrstikkalleen skole, Frydenberg skole, Holmlia skole
 • Akershus: Rud vgs, Romerike veiledningssenter, Stalsberg skole
 • Østfold: Malakoff vgs, Mysen vgs, Askim ungdomskole
 • Rogaland: Ullandhaug skole
 • Hordaland: Bergen Katedralskole, Årstad vgs
 • Sør-Trøndelag: Byåsen vgs, Tiller vgs, Huseby skole, Rosenborg skole
 • Vest-Agder: Kvadraturen skolesenter
 • Buskerud: Drammen vgs, Åssiden vgs, Galterud vgs.

Dersom du er redd for å bli tvangsgiftet kan du ringe barneverntjenesten i kommunen du bor i. Det finnes en barneverntjeneste i hver bydel/kommune. Du finner telefonnummeret til barneverntjenesten på nettsiden til din kommune.

Mange kommuner har også en barnevernvakt.

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernvakta i Oslo kan du ringe anonymt hele døgnet på 22 70 55 87.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 og bli satt til din kommunes barnevernvakt.

Målet for barnevernvakten er å gi hjelp raskest mulig. Barnevernvakten kontakter barneverntjenesten og sørger for videre oppfølging og hjelp der du bor.

Barnevernet har ansvar for å beskytte unge under 18 år mot ulike former for omsorgssvikt og vold. Tvangsekteskap er en form for alvorlig omsorgssvikt, og barnevernet har derfor ansvar for å forhindre at barn blir utsatt for tvangsekteskap eller trusler om det. Dersom et barn har blitt tvangsgiftet skal barnevernet sikre at barnet får den nødvendige hjelp, oppfølging og omsorg. Barnevernet har taushetsplikt.

Barnevernet vil samarbeide med andre instanser som kan yte hjelp, for eksempel familievernet. Dersom du trenger akutt beskyttelse, kan barneverntjenesten benytte hasteparagrafen i barnevernloven og finne en plass du kan bo. Barnevernet kan også vedta at foreldrene dine ikke får vite hvor du bor (sperret adresse). Dersom det er nødvendig vil barnevernet be politiet om hjelp til å beskytte deg.

Har du behov for beskyttelse over lang tid, vil barneverntjenesten fremme forslag for Fylkesnemnda om at du over et lengre tidsrom kan bo borte fra familien din.

Mer informasjon om barnevernet finner du på nettsiden www.barnevernet.no

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet er stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene.

Tlf: 116 111 (fra utlandet + 47 95 41 17 55)

SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no

Familievernet hjelper alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. De ansatte er klar over at noen tvinges til å gifte seg og har god kompetanse på å møte mennesker, par og familier i livskriser. Tilbudet er gratis og du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Familievernet samarbeider med andre instanser som politi og barnevern i saker som gjelder tvangsekteskap.

Ditt nærmeste familievernkontor og mer informasjon om familievernet finner du på Barne-, ungdoms- og familieetatens nettsider.

Hvis du opplever vold eller trusler, er det politiets oppgave å beskytte deg. Dette gjelder også vold i nære relasjoner, som omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nære relasjoner.

Politiet kan gjennomføre en trusselvurdering og eventuelt tildele voldsalarm og utstede besøksforbud. Du trenger ikke anmelde noen for å få tildelt voldsalarm.

Alle politidistrikt har egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep. Politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Politiet skal forebygge og straffeforfølge lovbrudd. Hvis du vil anmelde et forhold, eller har behov for beskyttelse, kan du kontakte politiet. Du kan være anonym dersom du ønsker det.

Politiet kan nås på telefon 02 800.Politiets nødnummer er 112.

For mer informasjon www.politiet.no

Kompetanseteamet gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet bistår også enkeltpersoner som tar kontakt, og hjelper dem i kontakt med hjelpeapparatet. Det finnes et bo-og støttetilbud til ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Les mer om botilbudet. Tildeling av botilbud skjer gjennom Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Alle henvendelser om botilbud rettes til Kompetanseteamet, tlf. 478 09 050, (9 – 16 mandag til fredag), e-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Se film om tvangsekteskap


Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
18.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg er kristen og sammen med en muslimsk gutt. Må jeg konvertere dersom vi skal gifte oss?
Hei Ifølge tradisjonell religiøs lovgivning kan en muslimsk mann gifte seg med en ikke-muslimsk kvinne. Samme lovgivning gir imidlertid ikke muslim...
Jente, 18, har kjærlighetssorg, og vet ikke hva hun skal gjøre
Hei Jeg er veldig glad for at du sender oss i ung.no en melding når du ikke vet helt hvor du ellers skal henvende deg! Jeg kan forstå din frustrasj...
Jeg ønsker ikke å være muslim, - hvordan forlater jeg en religion?
Hei Barnekonvensjonen artikkel 14 omhandler blant annet barns religionsfrihet. Der fremkommer det at alle barn har rett til å tenke og tro på det d...
Foreldrene mine sier at jeg må gifte meg
Hei jente 13 år Takk for at du tar kontakt med ung.no.Det du forteller er veldig alvorlig. Du er altfor ung til å gifte deg, og når du blir 18 år...
Redd for å bli giftet bort
Hei Hvis du er redd for å bli giftet bort, bør du ta kontakt med noen voksne som kan hjelpe deg. Du kan ta kontakt med rådgiver, lærer eller hels...
Jeg får ikke lov til å ha kjæreste av mine foreldre, men jeg vil gjerne ha det.
Hei Jeg forstår at det er vanskelig for deg når du ikke får lov til å ha kjæreste, mens dine venner får lov. Det å være forelsket kan oppleve...
Jeg er ikke i Norge nå. Blir jeg kastet ut av huset jeg bor i har jeg på en måte mistet livet.
Hei Gutt 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du skriver at du er i utlandet. Jeg forstår ut fra det du skriver at du står i fare for å bli k...
Foreldrene mine vil gifte meg bort nå som jeg er 16 år
  Hei Du har rett i det du skriver, - det er for tidlig å skulle gifte seg når du bare er 16 år. I Norge er det satt en aldersgrense på 18 å...
Jeg skal tvangsgiftes. Hvem kan hjelpe meg?
Hei! Takk for at du tar kontakt med oss!Det er veldig bra at du ber om hjelp tidlig, for da er det lettere å få god hjelp. Å tvinge noen til å gi...
Foreldrene mine er så strenge, jeg får ikke lov til noen ting!
Hei Jeg ser at du er i en svært vanskelig og vond situasjon. Det er ikke riktig av dine foreldre å holde deg borte fra kontakt med venner, aktivi...
Mamma vil gifte meg bort til min kusine. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Du er 20 år gammel, og det betyr at du er myndig etter norsk lov. Det er derfor bare du som kan ta val...
Jeg er 15 år og mine foreldre har allerede planlagt mitt bryllup! Hva kan jeg gjøre?
Hei Du har helt rett. Det dine foreldre gjør er ikke riktig og det kan både beskrives som et barneekteskap og et tvangsekteskap. De har ingen rett ...
Hvor mange blir tvangsgiftet i Norge?
Jeg har forsøkt å søke det opp på likestillingssenteret og på Statistisk sentralbyrå, men greier ikke å finne noen tall. Jeg tenker også at d...
Far truer med å sende meg tilbake til hjemlandet hvis jeg overnatter hos kjæresten.
Hei Jente 17 år. Takk for at du har tatt kontakt med oss i Ung.no. Du har hatt en kjæreste 7 måneder. Ut i fra det du skriver er jeg usikker på ...
Jeg føler at jeg ikke kan være meg selv hjemme. Jeg blir presset til å be, gå med hijab og må følge mine foreldres fotspor.
Hei Det er fint at du skriver til ung.no om det som plager deg. Jeg forstår at slik du har det nå er vanskelig. Et barn skal kunne føle seg trygg ...
Jeg vil rømme
Hei Så hyggelig at du har funnet en gutt du ønsker å være sammen med! Sånn jeg forstår deg nå, så er det frustrerende for dere å vente så l...
Pappa vil gifte meg bort til fetteren min, men det ønsker ikke jeg.
Hei Jeg forstår at dette er en veldig vanskelig situasjon for deg! Du ønsker ikke å gifte deg med din fetter, men synes det er vanskelig å oppsø...
Spørsmål om tvangsekteskap
Hei! Har du lest artiklene på nettsidene våre? Du finner svar på spørsmålene dine her: http://www.ung.no/ekteskap/89_Hva_er_tvangsekteskap.ht...
Jeg lurer på hvor mange arrangerte ekteskap som skjer i Norge i løpet av et år?
Hei Vi kjenner dessverre ikke til hvor mange arrangerte ektesakp som blir gjennomført.Jeg vil anbefale deg å søke på nettet, det burde finnes noe...
Se alle